3D model exporteren uit Sketchup voor 3D printer

In onderstaande video leert u hoe u plugins kan installeren in Google SketchUp. U leert hoe u uw modellen kan exporteren als STL-bestanden, zodat u deze kan sturen naar 3D-printers zoals de Ultimaker Original en de Ultimaker 2.

Vanaf 1.50′ wordt uitgelegd hoe je de juiste library moet installeren, waarna je bestanden in het formaat .stl kan exporteren. Deze stl file kan je openen middels het softwarepakket Cura. In Cura software kan je alle instellingen voor het printen aangeven, waarna de 3D printer aan het werk kan!

In deze video wordt ook uitleg gegeven over een gratis 3D printing app genaamd Cubify om af te drukken met 3D Systems 3D-printer ‘de Cube 3’ genoemd.