In The Guardian van 1 juni 2020 heb ik het onderstaande artikel gelezen met deze veel zeggende koptekst:

‘I’m worried I’m not going to get a job’: meet the corona class of 2020.

Vrij vertaald staat hier:

‘Ik ben bang dat ik geen baan ga krijgen’: maak kennis met de corona-klas van 2020.

Maisie Marston, 20, will graduate this year into the worst recession in centuries. “I’ve been job hunting and it’s difficult to find things,” she says. “There’s a lot of uncertainty.” As a result of the pandemic, Marston has decided to delay the journalism master’s she had planned, so she can save money first. “It would also be good to get work experience, as I’ll miss out on doing it this summer.”

Vrij vertaald staat hier: De 20-jarige Maisie Marston studeert dit jaar af in de ergste recessie sinds eeuwen. “Ik ben op zoek naar werk en het is moeilijk om dingen te vinden”, zegt ze. ‘Er is veel onzekerheid.’ Als gevolg van de pandemie heeft Marston besloten de geplande journalistieke master uit te stellen, zodat ze eerst geld kan besparen. “Het zou ook goed zijn om werkervaring op te doen, want ik mis het deze zomer.”

In dit artikel worden meerdere studenten geciteerd die allemaal een heel herkenbaar beeld schetsen, dat bij ons in Nederland ook actueel is voor veel bijna afgestudeerde studenten.

Je kan het originele artikel geheel lezen via onderstaande link:

https://www.theguardian.com/education/2020/jun/01/im-worried-im-not-going-to-get-a-job-meet-the-corona-class-of-2020