Leslab is een lespakket voor loopbaan orientatie in het MBO. De lesinhoud is flexibel aan te passen aan de snelheid van de student en de wensen van de docent.

Leslab
Van links naar rechts: Rogier van Essen, Bart Dekker en Stijn van Oers.

Leslab is ontwikkeld door Rogier van Essen, Bart Dekker en Stijn van Oers.