Rob van Kaam in gesprek met Ronald Scheer

Samenvatting

In deze podcastaflevering over de toekomst van onderwijs bespreken Ronald en Rob van Kaam het onderwijslandschap. Rob, een docent bij Fontys Mechatronica, deelt zijn ervaring als zij-instromer in het onderwijs tijdens de coronapandemie. Mechatronica, een technische opleiding, leert studenten systeemdenken en combineert elektro-werktuigbouwkunde, ICT en intelligente systemen. Rob benadrukt het belang van het ontwikkelen van professionele vaardigheden zoals samenwerking en presentatietechnieken naast technische kennis.

Rob, voorheen tekstschrijver en werkzaam in de culturele sector, vindt zijn rol als docent zeer bevredigend. Hij benadrukt de waarde van kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden om kennis effectief te gebruiken. Hij pleit voor een evenwicht tussen knowledge-based en skill-based onderwijs.

Rob deelt ook zijn inspiratiebronnen, waaronder punkmuziek en bandbiografieën. Hij vergelijkt het onderwijs met een orkest, waar docenten en studenten samenwerken aan hun educatieve reis.

De podcast eindigt met Rob die luisteraars uitnodigt om contact met hem op te nemen via e-mail of door zijn kantoor op de TU Eindhoven binnen te lopen.

Dit was een boeiend gesprek dat de veelzijdigheid van het onderwijs en de passie van een docent voor het vak benadrukt.

Rob van Kaam in gesprek met Ronald Scheer

De transcript van het volledige gesprek vind je hier, inclusief de time-stamps. NB: Deze Audio to Text heb ik gemaakt met Turboscribe.ai. Er kunnen dus (kleine) schrijffouten in zitten: mocht je er een lezen, dan hoor ik dat graag, zodat ik dat kan verbeteren.
‘Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. (0:13) En vandaag met mij aan de tafel aangeschoven is Rob van Kaam. (0:17) Welkom Rob. (0:18) Dankjewel Ronald. (0:19) Wat een eer om hier te mogen zijn. (0:21) Rob, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort vertellen wie jij bent? (0:25) Mijn naam is dus overduidelijk Rob van Kaam. (0:28) Ik ben sinds drie jaar docent op Fontys Mechatronica en ik ben docent in de leerlijn Professional (0:36) Skills. (0:37) Als zij-instromer het onderwijs ingekomen tijdens corona, dus dat was een interessante (0:43) stap in een leeg gebouw vol vragende leerlingen. (0:48) Je geeft aan dat je als zij-instromer bij Fontys hogeschool voor engineering bent begonnen (0:54) bij de opleiding Mechatronica. (0:56) Misschien is het aardig voor de luisteraar die Mechatronica als opleiding niet kent dat (1:01) je kort vertelt wat dat is. (1:02) Ik kende Mechatronica eerlijk gezegd ook niet. (1:05) Hoe ik het me nu voorstel, het zijn toch een beetje de uitvinders van de toekomst. (1:14) Op Fontys op een praktische manier. (1:17) Ze leren systeemdenken en dat in een combinatie van elektro-werktuigbouwkunde, ICT en daarnaast (1:28) intelligente systeem. (1:30) Het is een brede technische opleiding, geen super specialistische, maar daardoor kunnen (1:37) ze de schakel zijn in een projectteam die alles bij elkaar brengen. (1:43) En wat ik al zei, ze hebben verstand van systematisch ontwerpen. (1:48) Het is natuurlijk leuk dat ze systematisch kunnen nadenken over iets. (1:53) Alleen de leerlijn Professional Skills bestaat ervoor dat ze dat ook kunnen delen met andere (1:58) mensen. (1:59) Dat ze met andere mensen om een tafel kunnen zitten en daar fatsoenlijke vergaderingen (2:04) mee kunnen hebben. (2:05) Dat ze zichzelf beter leren kennen. (2:07) Dat ze groeien in hun professionele houding. (2:11) Gewoon letterlijk. (2:13) Dat ze hun ideeën op papier kunnen zetten en in de vorm van presentaties kunnen overbrengen. (2:21) Oftewel, zichzelf eigenlijk ontwikkelen van scholier tot zelfstandig professional. (2:29) Of startend professional. (2:30) En nu heeft jouw carrière, voordat je bij Fontys Hoge School aan boord kwam, heeft daar (2:37) duidelijk aan bijgedragen dat jij onze studenten daarin kan begeleiden. (2:42) Want wat heb jij gedaan voordat je bij Fontys kwam? (2:46) Voordat ik bij Fontys kwam ben ik het dichtst daarvoor 20 jaar lang zelfstandig tekstschrijver. (2:57) En daarnaast was ik werkzaam in de culturele sector. (3:01) Dat staat eigenlijk mijlenver van deze technische opleiding af. (3:06) Maar daardoor ben ik wel heel breed opgeleid en ook praktisch opgeleid in het overbrengen (3:14) van kennis. (3:16) En het werken met verschillende doelgroepen. (3:19) Vooral dat tekstgebeuren is een ding wat de meeste studenten heel lastig vinden hier op (3:25) de opleiding. (3:28) En juist vanuit verschillende mensen informatie overbrengen naar nog meer verschillende mensen (3:36) is een soort van specialiteit van me. (3:38) Dus het gaat me heel gemakkelijk af om de studenten daarin te begeleiden aan de hand (3:43) van de richtlijnen die de opleiding heeft opgesteld. (3:47) Ja, en nu was het traditioneel dat studenten altijd een verslag moeten bouwen van dingen (3:53) dat vinden ze het minst leuk in mijn ervaring van alles wat ze hier op de opleiding mogen (3:58) doen. (3:59) Want ze bouwen onder andere robots die kunnen rijden en daar zit dan een grijper op en die (4:04) kan iets oppakken en wegbrengen. (4:06) Super toffe dingen om te maken. (4:09) Maar ja, we moeten ook ergens een verslag misschien wel maken. (4:13) Daar help jij ze bij, maar gaan we ook richting, in plaats van een geschreven verslag, meer (4:17) naar bijvoorbeeld een video verslag? (4:22) In mijn ogen is dat wel een weg die ingeslagen moet gaan worden. (4:25) Zover is het nu nog niet. (4:30) Maar dat is wel iets waar natuurlijk een logische toekomst in ligt. (4:36) Wat niet wegneemt dat je dan nog steeds, goede video’s zijn namelijk van tevoren behoorlijk (4:41) uitgeschreven. (4:42) Want alles is bedacht. (4:44) Want dan komt een boodschap het allerbeste over. (4:48) En ook dat is een kunst. (4:51) Een goede video is net als een goede tekst over nagedacht, van tevoren bedacht wat je (4:57) wel wil doen, wat je juist ook niet wil doen, welke afslag je neemt qua informatiestromen. (5:04) Het zit allemaal behoorlijk complex in elkaar, wil je het goed doen? (5:10) Want iedereen denkt, je kan wel praten, of iedereen denkt, ik kan wel een filmpje maken. (5:15) Maar goede filmpjes, niet iedereen weet een Oscar. (5:20) Nu had ik in de voorbereiding aan jou gevraagd, wat zou je willen vertellen? (5:24) En toen heb jij vanuit jouw eigen kennis en ervaring, heb jij onder andere een aantal (5:28) dingen op papier gezet. (5:30) Dat helpt jou nu dus ook om richting te geven aan dit verhaal, begrijp ik? (5:35) Ja, voor een gedeelte wel. (5:37) Want door er van tevoren concreet over na te denken, wat wil ik hier nou eigenlijk over (5:43) zeggen? (5:45) Er zit zoveel in je hoofd, de kunst is om de juiste dingen op het juiste moment over (5:50) te brengen. (5:51) Dat is ook bij een technisch verslag, dat is ook bij een video. (5:54) En je moet gewoon heel veel dingen ook niet vertellen. (5:57) Want dat is ruis en dat is wel heel fijn als je dat kwijt kan. (6:03) Maar sommige dingen horen niet in een technische rapportage, die horen in een procesverslag. (6:10) Er zijn dingen die moeten in de making-of video, of er moeten dingen in de hoe pak ik het uit (6:18) video. (6:19) Dat zijn gewoon totaal verschillende boodschappen die je overbrengt, en daar moet je over nadenken. (6:25) En dat is eigenlijk hetzelfde ook als met doseren ‘an sich’. (6:30) Daar moet je ook over nadenken, over hoe je dat doet. (6:33) Hoe breng je dat wat je wilt vertellen over aan de student? (6:38) Want de student bestaat namelijk niet. (6:41) Je hebt wel een klas voor je, daar leeft van alles. (6:45) Soms heb je hele kleine groepjes, ook daar leeft van alles. (6:50) De ultieme wens is natuurlijk dat je iedereen individueel benadert, maar dat kan alleen in (6:57) een perfecte wereld waar geen tijd bestaat. (7:00) Je moet heel realistisch zijn, er is wel tijd in onze wereld. (7:04) Dus daar moet je keuzes in maken. (7:07) En die zoektocht vind ik eigenlijk misschien wel het interessantste, van hoe ga je met de (7:11) beschikbare tijd om, om zo persoonlijk mogelijk onderwijs te kunnen geven. (7:17) En dan ook nog eens onderwijs dat zo gaaf mogelijk aansluit op de belevingswereld van die studenten. (7:27) Het hoeft niet altijd gaaf te zijn, maar uitdagen kan ook gaaf zijn. (7:32) En denken dat het niet lukt en dat het dan toch lukt, is ook gaaf. (7:37) Je hebt zojuist verteld dat je binnenkwam bij Fontys in coronatijd. (7:40) Dan heb je weinig direct contact met de studenten. (7:44) In het vorige gesprek heb je aangegeven dat je dat heel erg leuk vindt. (7:48) Ik kan me voorstellen dat jouw beginperiode dan heel moeilijk was voor jou. (7:51) Dat is misschien wel een van de raarste werkperiodes in mijn leven geweest. (7:58) Ik was gelukkig als freelance tekstschrijver. (8:01) Dat is misschien wel een van de meest eenzame beroepen die er bestaat. (8:05) Dus ik was heel erg gewend om in mijn eentje dingen te doen. (8:08) Maar voor het eerst les gaan geven, en dat vanaf je zolder tegenover een MS Teams klas. (8:19) Terwijl je razend van de zenuwen je eerste les hebt gegeven, dan MS Teams afsluit en alleen aan je kat kan vragen hoe je het hebt gedaan. (8:28) Dat was heel raar. (8:30) Dus het was heel erg bevrijdend om na een aantal weken of maanden voordat ik echt live in een klas stond. (8:40) Want een ander vak dat onderdeel is van onze leerlijn is ethiek. (8:46) En dat was een praktijkvak. (8:47) Want dat was heel erg gebaat bij discussie. (8:50) En het is het aanwakkeren van het ethische geestje van deze ook creatieve mensen. (8:56) Want ze maken dingen die nog niet bestaan. (9:00) En daar heb je invloed op. (9:01) En het is goed om daarover na te denken wat jij dan goed en slecht vindt. (9:04) En dat was dus een praktijkvak en toen mocht ik echt de klas in. (9:09) Fantastisch. (9:10) Dat de energie die je dan hebt en die je terugkrijgt van studenten, hoe moeilijk ze het ook vinden. (9:18) Dat is echt fantastisch. (9:21) En hoe zie jij nu jezelf in jouw rol als docent voor de klas? (9:26) Nou ik heb het geluk gehad dat ik in mijn eigen onderwijs carrière onwijs veel verschillende vormen van onderwijs heb genoten. (9:36) Ik ben op de basisschool veranderd van basisschool. (9:39) Dus dan heb je al vergelijkingsmateriaal. (9:42) Ik kwam op de middelbare school, toen was daar net de basisvorming ingevoerd. (9:47) Vervolgens was ik proefpersoon van de tweede fase. (9:53) Halverwege die ervaring gingen mijn ouders weer verhuizen. (9:56) Dus toen ging ik van middelbare school veranderen. (9:59) Daar kwam ik op een school waar ze op een andere manier met de tweede fase omgingen. (10:05) Daarna ben ik naar Eindhoven gekomen om technische bedrijfskunde te gaan studeren. (10:11) Want ook ik dacht dat ik heel technisch was. (10:14) En toen kwam ik op de universiteit terecht. (10:18) Met de hoorcolleges, de werkgroepjes. (10:23) Heel individueel was dat eigenlijk. (10:25) Na twee maanden ben ik daar gillend weggerend, want ik wilde absoluut geen technische bedrijfskunde studeren. (10:31) Toen ben ik bouwkunde gaan studeren, waarin we hele praktische werkateliers waren. (10:40) Dat ontwerp vond ik fantastisch. (10:42) De techniek bleek minder en minder op mijn netvlies te staan. (10:47) Uiteindelijk besloot ik dat dat ook niet zo was. (10:50) Toen ben ik naar het hbo gegaan en ben ik naar communicatie gaan studeren. (10:55) Toen kreeg ik weer een totaal nieuw systeem voor mijn kiezen. (10:59) En weer veel meer schools. (11:01) Maar door al die veranderingen heb ik dus best een brede blik op wat mogelijk is. (11:07) En wat in mijn ogen dan wel en niet werkt. (11:10) Zeker mijn ervaring op het hbo was hoe actueler de dingen waarmee je bezig bent. (11:18) Hoe meer plezier je er als student aan hebt om ook met een stom onderwerp bezig te zijn. (11:28) Toen ben ik me er heel erg bewust van dat die professionele ontwikkeling voor de studenten best een pittig ding is. (11:34) Want wat jij ook al zei, ze komen hier om toffe dingen te maken en niet om over zichzelf na te denken. (11:41) Maar het is wel iets wat je gewoon nodig hebt in je ontwikkeling naar je professionele gedrag. (11:48) Dus dan moet je dat op zo’n interessant mogelijke manier doen. (11:53) En dat is ook een kwestie van goed luisteren naar wat er speelt. (11:57) Ik probeer er zoveel mogelijk populaire cultuur bij te betrekken. (12:02) Dus films en series en muziek. (12:07) Want een inleiding voor een technische rapportage. (12:11) Star Wars heeft ook een inleiding. (12:13) Een film heeft ook gewoon een conclusie. (12:17) Het wordt net op een andere manier gebracht. (12:21) Maar de kern is wel hetzelfde. (12:23) En er zijn ook gewoon liedjes die je kan gebruiken om je punt te maken. (12:32) Bij ethiek gebruik ik de geboortescène van de film Robocop. (12:36) Daar zitten in acht minuten een stuk of vijftien ethische kwesties. (12:41) En die mogen ze er dan uitvissen. (12:43) Dat is heel leuk, want het is best wel technisch, maar uit 1987. (12:49) Dus de meeste kids waren nog niet geboren. (12:52) En het is van die hele futuristische, tragische techniek die er nu gebruikt wordt. (13:00) Die toen gebruikt werd. (13:02) Dus het is ook meteen leuk om te zien hoe de ontwikkeling daarin zit. (13:06) Oh, ik wist helemaal niet dat jij Star Wars en films als Robocop gebruikt in je lesmateriaal. (13:14) Dat doe ik. (13:16) Want dat is ook vet. (13:19) Iedere serie is ethiek. (13:22) Nummers, waar we het net al over hadden, daar is over nagedacht hoe dat in elkaar is gezet. (13:29) Er zit een technische gedachte achter. (13:32) Dus daarmee is het ook heel erg goed om te laten zien, (13:35) dit is niet alleen iets wat je nu gaat gebruiken omdat je dit vak moet halen, (13:40) maar het is waar de wereld ook op gebouwd is. (13:43) Er is nagedacht over dingen en hoe beter je er misschien over nadenkt, (13:50) dan heb je het wel gemaakt, maar vervolgens moet het ook nog eens overkomen. (13:55) En dat is een stap die heel veel mensen vergeten. (13:59) En daar probeer ik zo goed mogelijk bij te helpen. (14:03) En heb je aanvullend nog scholing gehad om je basiskwalificatie onderwijs te behalen? (14:11) Jazeker, die heb ik gedaan en gehaald. (14:15) Super interessant, want dat is een bijkomend fantastisch ding, vind ik. (14:20) Ik ben natuurlijk altijd zelfstandiger geweest, dan doe je je ding. (14:24) Maar ik heb me niet zoveel bijgeschoold. (14:27) Nu ik dit nieuwe carrière pad ben gaan bewandelen, doe ik onwijs veel aan zelfontwikkeling. (14:34) En die basiskwalificatie onderwijs was er een, (14:37) ik ben nu bezig met mijn basiskwalificatie examinering. (14:40) We hebben ook allerlei didactische cafés en didactische lunches. (14:47) Er gebeurt zoveel, ook op onderwijs-vernieuwend gebied. (14:51) Het is een hele grote speeltuin waar je uit moet zoeken wat het beste bij jou past, (14:57) maar ook wat past bij de visie van de opleiding. (15:01) Om jezelf constant te ontwikkelen en zo het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op het hier en nu. (15:11) En op een manier die goed bij jou past. (15:14) Wat kan je aan mensen die luisteren, die overwegen om als zij-instromer het onderwijs in te gaan, (15:21) wat kan je die meegeven vanuit wat positief wat jij hebt ervaren? (15:26) Ik ervaar het als een van de meest eervolle dingen die je misschien wel kan doen. (15:34) Je kennis overbrengen. (15:37) En niet alleen je kennis, maar ook je levenswijsheid en de vaardigheden om met kennis om te gaan aan jongere generaties. (15:48) Je kan ook in de toekomst het bejaardenonderwijs ingaan, zodat je dat aan oudere generaties kan doen. (15:57) Maar ik weet niet of dat al bestaat. (15:58) Maar je kennis overdragen en vooral de manier waarop je daarmee omgaat. (16:02) Want ik denk dat dat de grootste kunst wordt van de toekomst. (16:07) Kennis is overal en overal gratis beschikbaar. (16:09) Welke kennis kan je op waarde schatten? (16:11) Welke kennis kan je het beste wanneer gebruiken? (16:15) En wat doe je daarmee? (16:18) Wat voor soort mens wil jij zijn? (16:22) Dat vind ik prachtig om te mogen delen. (16:28) En daar in dit geval jongere mensen mee te inspireren om een betere versie van zichzelf te worden. (16:36) Nu geef je aan dat jij lange tijd zelfstandig tekstschrijver bent geweest. (16:40) Vervolgens haak je aan bij het team Mechatronica bij Fontys Hogeschool. (16:45) Wij zijn denk ik met ongeveer dertig mensen. (16:48) Maar Engineering heeft al 330 collega’s en Fontys breed heeft meer dan 4000 collega’s. (16:56) Hoe heb je dat ervaren? (16:58) Het gave daarin is, ik ben natuurlijk altijd alleen geweest. (17:05) Maar ik was ook altijd op bezoek bij bedrijven of bij mensen om daar verhalen op te halen of om klussen voor te doen. (17:15) Dus ik praat heel makkelijk met mensen. (17:19) En dat is het gave van Fontys. (17:21) Iedereen en het fenomeen docent die praten graag over wat ze doen. (17:26) Dus als je informatie nodig hebt, dan moet je gewoon zorgen dat je iemand aan zijn mouw trekt. (17:30) Of een mailtje stuurt en een afspraak mee maakt. (17:32) En dan komt daar in no time een onwijs verhaal uit. (17:39) Het gave van ons team van dertig is dat het een overzichtelijk geheel is binnen een opleiding. (17:47) Dan ben je met zijn allen engineering. (17:52) Dat heeft zijn voordelen dat er de voor en soms de nadelen van andere opleidingen over de plint te klotsen. (18:01) En het gigantische voordeel van Fontys als geheel is dat je dus ook allerlei verschillende inzichten op kan doen bij andere opleidingen. (18:12) Of als je een keer een samen moment hebt dat je elkaar tegenkomt en gesprekken hebt die je nooit zou hebben als je alleen maar met die dertig man op een barak in de woestijn van Eindhoven zou zitten. (18:28) Ik merk dat je heel enthousiast bent over je nieuwe rol als docent bij Fontys. (18:33) Ik weet ook uit ervaring dat we daar nog lang over verder kunnen praten, maar ik wil toe richting een afronding van dit gesprek. (18:41) En ik wil eigenlijk van jou eens weten, heb jij al ter voorbereiding op dit gesprek eerdere afleveringen uit deze podcastserie beluisterd? (18:49) Zo ja, welke? (18:51) Dat heb ik zeker, want ik was ook benieuwd waar ik zelf aan ging beginnen. (18:59) Ik vond de Hoe is het nu met van Michèle van Gent van een jaar geleden heel erg leuk. (19:08) En een van, ik meen december, dat was Tom van Os over talentontwikkeling. (19:16) En daarin kwam in mijn ogen heel goed naar voren wat in mij zelf ook heel erg speelt. (19:26) Het knowledge-based versus skill-based onderwijs en hoe het een niet het ander moet vervangen, maar hoe die twee elkaar moeten aanvullen. (19:36) Ja, Tom van Os is student bij TNW hier bij Fontys. (19:42) En de aflevering met Michèle van Gent, dat was een tweede gesprek met haar. (19:47) En daar heeft ongeveer een jaar of meer dan een jaar tussen gezeten tussen het eerste gesprek en dat tweede gesprek. (19:54) En het leuke was dat zij had een, ja, op haar opleiding was ze op een andere manier gaan lesgeven en dat wou ze heel graag ook een keertje delen. (20:02) En ik wou dat heel graag horen. (20:04) Vandaar dat we de aflevering ook genoemd hebben Hoe is het nu met… (20:09) En mijn voornemen is om meer mensen die ik in het verleden heb geïnterviewd, om die weer eens na een jaar of twee terug te vragen aan een microfoon. (20:19) Dus wellicht spreken we elkaar over een jaar in deze setting nogmaals. (20:24) Naar wie zou jij graag eens willen luisteren in deze podcastserie? (20:28) Vorig jaar hebben we met ons team ‘EDEX’ doorlopen, de Education Design Experience. (20:37) En dat is een intens programma van drie dagen waarbij je hardcore gaat nadenken over wat je nu eigenlijk wil met je team op het gebied van lesgeven, didactische visie, leerdoelen, indicatoren, het hele plaatje. (20:56) De initiator daarvan is Jochem Goedhals en dat is in mijn ogen een bijzonder inspirerend man om een keer uit te nodigen voor een gesprek als dit. (21:10) Zijn er nog films of boeken waardoor jij wordt geïnspireerd? (21:14) Op het moment qua lezen ben ik vooral bandbiografie aan het lezen. (21:19) Ik ben een groot liefhebber van punkmuziek en dat is natuurlijk heel hard en snel. (21:24) Maar ook dat is gewoon tot stand gekomen en zeker de grotere namen die zijn ook allemaal gewoon begonnen als vaak puberig ruig bandje. (21:37) En hoe is het dan gekomen dat ze nu wereldfaam hebben en welke avonturen en tegenslagen hebben ze allemaal bereikt? (21:48) Fantastisch om daar inzicht in te krijgen vind ik. (21:51) Maar ook hoe nummers tot stand zijn gekomen want je leest dan avonturen en vervolgens denk je, hé, wat is dat nummer? (21:58) Dus dan leer je veel meer de lading van een bepaald nummer ontdekken. (22:04) En kijk als docent zijn dan ben je natuurlijk ook een soort artiest. (22:08) Je staat daar voor een groep studenten en de ene keer ben je samen met z’n muziek aan het maken en de andere keer is het je publiek. (22:19) En de ene en de andere keer is het eigenlijk meer je inspiratiebron. (22:24) Dus dat verschuift zo en ben je samen het grote musical die Fontys heet. (22:34) Dat is een mooie beeldvraag die ik nog niet eerder had gehoord en zo had ik hem zelf ook nog niet bekeken. (22:40) Samen het orkest is wel grappig. (22:45) Ik ben een tijd geleden naar de Ziggo Dome geweest naar een optreden van Kiss. (22:50) Bekend van de I was made for loving you. (22:53) Is dat een punk band die past in jouw straatje? (22:57) Nou dat is meer glam rock natuurlijk eigenlijk. (23:02) Ik ben zelf heel erg opgegroeid met wat dan heet de tweede golfpunk, de no effects, Bad Religion en dat soort zaken. (23:12) Ik ben een groot fan van de oude Engelse punk, dus eind jaren zeventig punk, maar toen was ik zelf nog niet geboren. (23:17) Noem eens wat namen dan. (23:19) De ultieme bekende zijn de Sex Pistols natuurlijk, maar Stiff Little Fingers vind ik fantastisch. (23:27) En de Ramones hoort in het straatje maar komt helemaal niet uit Engeland, dus die komen gewoon uit Amerika. (23:32) En ik ben extreem fan van Iggy Pop, maar die was al punk voor dat, dat duurde nog twintig jaar voordat de term punk werd gecoined eigenlijk. (23:41) Ik moet mijn excuus aanbieden dat ik KISS heb uitgescholden voor punk band. (23:46) Dat maakt niet uit. (23:47) Het maakt een hele hoop herrie, vandaar dat ik dacht dat het past wel in jouw straatje. (23:52) Ja sommige auto’s maken ook heel veel herrie, maar dan is het nog geen punk. (23:56) En mijn afsluitende vraag is voor de luisteraar die graag contact opnemen wil met jou, hoe kunnen ze dat het beste doen? (24:03) Dat is gewoon een kwestie van e-mailen naar r.vankaam.nl, maar je kan ook de teamkamer binnen wandelen, gebouw Nexus op het TU-terrein, en dan kamer 0.63 en vragen naar Rob. (24:20) Ja, TU Eindhoven is the place to be. (24:24) En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze opname en Rob, ik wil je graag bedanken voor dit gesprek. (24:30) Het genoegen is geheel wederzijds, ik vond het heel leuk. (24:34) En ik wil tot slot ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. (24:39) Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. (24:44) Graag tot dan!”